Erfgoed Edegem

Het gemeentelijke erfgoedplatform Erfgoed Edegem verzamelt en ondersteunt de erfgoedwerkers, die werken in meerdere expertisegroepen.

De expertisegroep Onroerend Erfgoed brengt historisch belangrijke gebouwen en woningen in kaart en vult de Inventaris Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid aan. De geschiedenis van deze gebouwen wordt onderzocht en de belangen van het Edegems onroerend erfgoed worden verdedigd.

De expertisegroep Funerair Erfgoed doet onderzoek naar graven die belangrijk zijn omwille van het historisch belang van de persoon die er begraven ligt of die bijzonder zijn qua architectuur, symboliek of beeldhouwkunst.

De expertisegroep historisch archief (HAEE) staat in voor de zorg voor het papieren geheugen van Edegem. HAEE bewaart met zorg archieven van Edegemse verenigingen, maken daarvan een inventaris en digitaliseren documenten. HAEE verzamelt boeken, foto’s, tijdschriften, plannen, affiches die een link hebben met de geschiedenis van  Edegem en het Edegem van nu.

De expertisegroep historische gidsen leidt bezoekers rond in boeiende Edegemse historische locaties met een verrassend verleden en een verhaal. In het aanbod zitten Fort 5, de Garden Citywijk Elsdonk, de Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdesbasiliek, de Grot, de Sint-Antoniuskerk, het oud-gemeentehuis en het kasteeldomein Hof ter Linden.

voeg een nieuwe pagina toe.

Boeken

Deze “erfgoedboeken” kan je vinden in de BIB. en in de erfgoedbibliotheek.

Veel leesplezier!