Home

Erfgoed is het DNA van onze gemeenschap. Het staat voor alles wat we overerven van vorige generaties én wat we het bewaren waard vinden. Het verleden verklaart wat en wie we nu zijn, geeft ons een kader van waaruit we kunnen begrijpen waarom dingen zijn wat ze zijn.
In Edegem zet een groep vrijwilligers zich in voor het bewaren en ontsluiten van ons cultureel erfgoed (cultural heritage).
Het heden bewaren voor de toekomstige generaties is ook een bijzonder probleem: hoe de websites van gemeente, verenigingen, hun Facebookpagina’s en digitale fotoboeken archiveren, zodat de kleinkinderen begrijpen hoe in 2017 het leven in Edegem was?
Daarom willen we erfgoed erg goed bewaren!

Erfgoed Edegem

Het gemeentelijke erfgoedplatform Erfgoed Edegem verzamelt en ondersteunt de erfgoedwerkers, die werken in meerdere expertisegroepen.

  • De expertisegroep Onroerend Erfgoed brengt historisch belangrijke gebouwen en woningen in kaart en vult de Inventaris Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid aan. De geschiedenis van deze gebouwen wordt onderzocht en de belangen van het Edegems onroerend erfgoed worden verdedigd.
  • De expertisegroep historisch archief (HAEE) staat in voor de zorg voor het papieren geheugen van Edegem. HAEE bewaart met zorg archieven van Edegemse verenigingen, maakt daarvan een inventaris en digitaliseert documenten. HAEE verzamelt boeken, foto’s, krantenknipsels, bidprentjes, tijdschriften, kaarten, plannen en affiches  die een link hebben met de geschiedenis van  Edegem en het Edegem van nu.
  • De expertisegroep historische gidsen leidt bezoekers rond in boeiende Edegemse historische locaties met een verrassend verleden en een verhaal. In het aanbod zitten Fort 5, de Garden-Citywijk Elsdonk, de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesbasiliek, de Grot, de Sint-Antoniuskerk, het oud-gemeentehuis en het kasteeldomein Hof ter Linden en sinds kort ook een architectuurwandeling.
  • De expertisegroep Funerair Erfgoed doet onderzoek naar graven die belangrijk zijn omwille van het historisch belang van de persoon die er begraven ligt of die bijzonder zijn qua architectuur, symboliek of beeldhouwkunst.